odli­cza­my

Do ferii zostało:

Dni
:
Godzin
:
Minut
:
Sekund
zapra­sza­my

Nasza ofer­ta

lato 2022

Popu­lar­ne obozy

oboz-narciarsko-snowboardowy-w-niedzicy-1401-20012023-760x760.jpg
Obóz

Ząb

27.01.2024 — 02.02.2024
2650zł
Szcze­gó­ły
polkolonia-strzyzow-760x760.jpg
Pół­ko­lo­nia

Strzy­żów

29.01.2024 — 02.01.2024
1300zł
Szcze­gó­ły
wpis-facebook-grendys-760x760.jpg
Social media

ŚLEDŹ NAS

Śledź nasze kon­to na FB i bądź na bieżąco!
Szcze­gó­ły
o mnie

dla­cze­go ja?

Sport to moja pasja towarzysząca mi od dziecka. Jako osoba aktywna i pełna energii nie ograniczam się tylko do zajęć na sali gimnastycznej czy boisku szkolnym ze swoimi uczniami. W zimie uprawiam czynnie narciarstwo zjazdowe, w lecie rower, żeglarstwo i pływanie. Judo, crossfit, siłownia, rolki i basen są to zajęcia, które intensywnie kultywuję w tak zwanym międzyczasie.

co u nas

Aktu­al­no­ści

Aktu­al­no­ści
Nowa stro­na www!
Wita­my na naszej nowej stro­nie inter­ne­to­wej. Za jej pośred­nic­twem może­cie Pań­stwo rezer­wo­wać obo­zy w fir­mie Grendys.pl